Democrazia v Itlii tp Renziho nov strana. Jej vznik je i na divok pomry tamnpolitiky vjimen | Sv

Nejen politit komenttoi si od tohoto tdne mus zvykat na nzev Italia Viva (v pekladu iv Itlie). Prv tak zn jmno nov strany, kterou erstv zaloil nkdej italsk premir a bval f Demokratick strany (PD) Matteo Renzi.

Vznik iv Itlie je i na divok pomry italsk politicy vjimen. K rozkolu v PD toti dochz jen pr dn pot, co zskal dvru nov cabinet veden staronovm premirem Giuseppem Contem a sloen z populistickho Hnut pti hvzd (M5S) a prv Demokratick strany.

Toto pekvapiv koalin spojenectv vzniklo pot, co pedchoz Conteho vldu shodil ambizn ministr vnitra Matteo Salvini, f krajn pravicov Ligy (Lega) v oekvn novch voleb. Salvini se vak pepotal a dohoda mezi jeho politickmi soupei (kte jen o pr tdn dve prohlaovali podobnou koalici za nemonou) jej poslala msto na premirsk keslo do opozice.

Vldu budeme podporovat

O vnitnm napt v PD se spekulovalo ji od bezna, kdy do ela partaje nastoupil Nicola Zingaretti, pedstavitel levicovho kdla strany. Stalo se non pot, co Zingaretti ve stranickch volbch porazil mimo jin Renzyme podporovanho candidato Roberta Giachettiho. Zkuen policies Renzi, kter vedl PD v letech 2013 a 2018, sice od t doby Zingarettimu navenek nekodil, nicmn byl to prv on, kdo vystupoval jako nejviditelnj tv strany pi vyjednvn o nov koalici s M5S.

Vtzstv, kterho jsme doshli proti populistm a Salvinimu, bylo vznamn pro zchranu Itlie, ale samo o sob nesta (…) Nastal as vytvoit nov subjectt, mlad a innovativn, kter bude pichzet s novmi ajemi ajem ide Itlii, nape tdne na Facebooku a pedznanal tm smovn iv Itlie. Ta m stt v politickm stedu a bt liberln, proevropsk.

Renzi telefonicky Ujistil premira Conteho, e iv Itlie bude podporovat erstv vzniklou koalici s tm, e vznik strany m zvit podporu koalinho projektu mezi volii. Jde vak o pouhou proklamaci a zvazn document o takov podpoe neexistuje.

Premir byl Renziho oznmenm viditeln zklamn a prohlsil, e by uvtal, kdyby byl o plnu na vznik nov strany informovn jet ped utvoenm nov vldy. Zaskoen byl i Zingaretti. tpit stranu je chyba, zejmna v tto dob, kdy na na sle a jednot zvis kvalita italsk demokracie, ekl f PD.

Koalice ztrc vtinu v Sentu

Sla, sn iv Itlie vstupuje na politick kolbit, nen zanedbateln strana mv italskm parlamentu aktuln pes 40 poslanc a sentor a oekv se, e jejich poet me jet rst. Vtina z nich pela z PD, pidalo se ale i nkolik jednotlivc z dalch stran vetn jedn sentorky z pravicov strany Vzhru, Itlie! (Forza Italia) expremira Silvia Berlusconiho. Mezi pebhlky jsou no dv ministern Conteho il mio gabinetto.

I pes Renziho Ujitn, e iv Itlie bude vldu podporovat, se vznikem nov strany situace v italskm parlamentu komplikuje. Roztpenm PD toti Conteho vldn koalice technicky ztratila vtinu v Sentu a bude se nyn muset spolhat tak na podporu zkonodrc z krajn levicov strany Svobodn a rovn (Liberi e Uguali, LeU), respektive z sentor ad ne. V doln komoe se koalin vtina smrskla na minimo.

Podle Franka Pavoncella, professoressa politickch vd na msk Univerzit Johna Cabota, ani takzatm nen dvod k panice. Nemyslm si, e di Renzi chtl tlait politickou scnu k novm volbm, nen to v jeho zjmu. Sp bude constructivn, not aby vlda pokud mono peila a do konce svho mandtu, domnv se professor.

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *