esko se stalo lenem platformy k rozvoji a dopadům umělé intelligence

eská republica se od ledna zapojí do činnosti pracovních skupin, do nichž vyšle své přední odborníky na umělou intelligence. Iniciativa spojuje země a odborníky z různých torch, včetně vědeckých pracovníků a zástupců průmyslu, občanské společnosti, mezinárodních organizací a státní, uvedlo minister, uvedlo minister.

O tom, e esko se stává součástí skupiny, hovořil už v listopadu tehdejší ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Platforma má tyři pracovní skupiny. První se zaměřuje na zodpovědnou umělou intelligence. Součástí je i podskupina zabývající se umělou inteligencí a reacti na coronavirovou pandemic. Další skupina se zabývá správou dat, jiná budoucností práce a poslední inovací a komercializací.

Veškerá innost GPAI podporuje zodpovědný rozvoj AI založený na principech lidských práv, inkluze, diverzity, inovace a Ekonomického růstu,” uvedlo ministerstvo. La lente d’ingrandimento contro la GPAI è stata analizzata in base a un sistema di trasmissione di informazioni che riguarda la politica e l’intelligenza artificiale, non è stato utilizzato per formulare formule tecniche di standardizzazione dell’intelligenza artificiale.

Dalšími členy iniciativy jsou Australie, Belgie, Brazílie, Dansko, Francie, Německo, Irsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Canada, Mexico, Nizozemsko, Nový Zéland, Polsko, Jižní Korea, Singapore, Velvédsko, panvédsko , Spojené státy a Evropská uni.

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.