4,5%-5% 2022


: , 31 2022, 16:16

4,5%-5% , για 2022, έκθεση , , , , και , , ενισχυθεί από , τι 2021.

σενάριο 2022, , lockdown, , αυξήσεις , Ανάκαμψης είναι παρόμοια με σενάριο , 2,5-3%.

,τι 2022, διαμορφωθεί 13,5%, 14,0%.

το προβλέψεων 2022, ισχυρά , 1,5-1,8%, της νέας και νέας , ηπιότερης .

στοχευμένο , serratura (εναλλακτικό ), συνδυασμό , θα στο 0,7 % 1%, .

, , , , . , , , .

πραγματικής 2021 , . 9-9,5% .

2022,. εξελίξεις , , αναμένεται 4,5-5%, ο .Βέττας.

, , .

, , , να ισχυροί .

(diffuso) χωρίζει την , επίσης .Βέττας,

:

– . . , , .

– είναι στη .

– η , των . , , , κρίσιμους μεταποιητικής . , το , , , .

– έχει ελπίδες , . , , , .

-, παραγωγικής, προσαρμοστικότητας της δημόσιου.

– προοπτικές , . , αυτές , συνέχεια προηγούμενης .

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.