– «για»

Aίσθηση , , «για», , «για , εμβόλιο, οργανισμό »!

δύο , , να , …

«ο , , ».

τελευταίο 141.262 , 111 .

1.084.295 , 13% .

θεραπείας 1.297, 11.265.

, 1.021.697 . της , 6.266.939, 137.513 .

16 19 12 .

, άνω 80 στο 8 .

: -ΜΠΕ

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.