“Αδρίας” “Κλεμανσώ 22” …

“Αδρίας” , , “Δύναμη” , Στενό – . , , .

“Σαρλ”, .

έως 9 , “Αδρίας” “Κλεμανσώ 22” , , μεταξύ μονάδων που συμμετέχουν “Σαρλ “.

“Κλεμανσώ 22” φρεγάτας , , , , Ιταλίας και .

στην , πλαίσιο “Συμφωνίας ‘Αμυνα”.

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.