Vstup na burzu vynese majitelům Sazka Group až 1,2 miliardi di dollariů

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Spojemím se společností Cohn Robbins Holdings contro il poloviny letošního roku firma Allwyn Entertainment sul burzu contro New Yorku. Allakuli, nová celoskupinová značka společnosti Sazka Group, je vlastněná skupinou KKCG Karla Komárka e zastřešuje její firmy a podíly ve firmách působících v oblasti Kyzí a her, naltráízákí Vstupem na merickou burzu dojde podle lenky představenstva e finanční editelky KKCG Kataríny Kohlmayer k posílení postvení při průniku na nové trhy. Máme ambici prosadit se v USA, tak věříme, e nám to otevře dveře. Abychom nebyli jen evropská firma, ale evropská firma obchodovaná na burze v New Yorku.

Kdy přesn to vstupu dojde a jak to proběhne?

eká nás ještě dlouhá cesta. My jsme podepsali smlouvu o sloučení s firmou Cohn Robbins Holdings, která už je obchodovaná na burze a New Yorku e teď musíme připravit documentaci schválenou americkým regulátorem a potom budouás o transakci. Náš předpoklad je, e transakci dokončíme do konce letošního pololetí.

Proč jste se rozhodli vstoupit na burzu cestou fúze se společností, která už obchodovaná je?

Kvůli tomu, e nám to splní dva ely. Jednak vstup na burzu, na který jsme se připravovali už několik let, a zároveň získáme partnera, který nám může pomoci prosadit se na americkém trhu. Jak víte, máme plány expandovat nejen v Evropě, ale i v USA. A myslíme si, e touto fúzí získáme partnera, který je na trhu v USA etablovaný a pomůže nám identifikovat správné příležitosti.

Uvedli jste, e transaction má určité innovativní prvky. Ta innovativnost spočívá v té fúzi, nebo i v něčem jiném?

Per je ta hlavni innovazione. Je to nový způsob vstupu na burzu a provedení IPO. Nejprve se dohodnete se sponzorem, což je v našem případě Cohn Robbins, který už má ve fondu kapitál svěřený od investorů. Takže ten sponzor si vybere firmu, kterou chce koupit nebo se s ní sloučit. V našem případě jde o minoritní podíl. Poté následuje marketing vůči investitoreům e pokračuje se hlasováním e uvedením na burzu.

Jak se společnost bude po sloučení jmenovat?

Na této transakci pracovala celá ada renomovaných právních a poradenských firem. Jak je takový process asově a finančně náročný?

Je náročný asově i finančně. S firmou Cohn Robbins jsme začali komunikovat někdy na začátku léta v roce 2021, prošlo to processem due diligence, což byla z jejich strany prověrka firmy, seznámení se s aktivy a seznámení se by s part nimiř, jako jako A poté technická příprava celé transakce až do podpisu. Měli jsme finanční poradce, účetní poradce, protože jsme museli připravit finanční výkazy, které odpovídají pravidlům newyorské burzy, což je zase o něco vyšší standard. A zároveň jsme měli právní firmy.

Colicky to tedy ádově stojí, vstoupit na burzu v New Yorku? Bavíme se o desítkách milioni… di dollari…?

Ano, bavíme se o desítkách milioni… di dollari….

Při vstupu na burzu se vždy mluví o tom, e je třeba investorům prodat nějaký příběh. Jaký jim prodáváte vy?

e umíme provozovat lottery, umíme bavit stick a dokážeme rozvíjet lottery lépe než kdokoli jiný na světě.

Jak bude ve finale vypadat vlastnicka struttura? Současní akcionáři Allwyn budou mít zhruba 83 procent a zbytek tedy bude veřejně obchodovaný?

Presn no. My se sloučíme a oni na základě prostředků, které mají ve fondu, získají podíl maximálně 18 procent. Přesné procento bude záležet ještě na tom, colic akcionářů z toho fondu se rozhodne zůstat, protože mají právo si své zdroje vzít zpět, pokud by se jim transakce nezdála. Pokud zůstanou všichni, tak budou mít současní akcionáři Allwyn 82 procent.

Jaký bude z této transakce výnos pro současné akcionáře?

Bude a mezi 850 milioni až 1,2 miliardi di dollariů. A je zhodnocení prodávaného podílu.

Zvažovali jste i vstup na jiné trhy?

Zvažovali jsme i evropské trhy. Z různých pohledů di bylo pro nás jednodušší jít na evropské trhy, protože americká regulace je přísnější a budeme tak podléhat přísnějším finančním standardům. Ale máme ambici prosadit se v USA, tak věříme, e nám to otevře dveře. Abychom nebyli jen evropská firma, ale evropská firma obchodovaná na burze v New Yorku.

Moc českých firem v poslední době na burzu nevstoupilo. Z těch velkých to byl na zahraniční burzy Avast a loni Eurowag. Některé menší firmy ly na eskou burzu. sono a podle vás je, že mezi eskými firmami není o vstup na burzu velký zájem?

Alla squadra di souvisí, e vstup na burzu je komplikovaný. Musí se dobře načasovat, je to nákladné a náročné na as managementu. Firm může být dobře připravená, mít dobré výsledky, ale ten trh je třeba v daném momentě volatilní nebo investoři při nějakých investicích přišli o peníze, takže to rozhročné je né. A druhá věc je, e v zahraničí je ada vstupů na burzu podmíněná tím, že firmy vlastní privátní fondy. Ty musí po pěti až sedmi letech exitovat a jít na burzu je logický způsob, jak firmu prodat a zhodnotit. A team, e un nás těch privátních fondů není tolik a často jsou vlastněné podnikateli, kteří je sami vybudovali, tak ne vždy mají potřebu prodat a chtějí v tom byznysu. Myslím, e ta potřeba firmu prodat a zhodnotit je v esku menší.

Může zájmu o vstup na burzu napomoci fact, že po dlouhém období takřka nulových rokových sazeb a dostupných levných peněz se začíná situace měnit? Kvůli vysoké inflaci začínají růst rokové sazby. Mohly di se vstupy na kapitálové trhy stat asstější alternativou, jak získat zdroje?

Určitě. věrový capital byl velmi levný a při IPO je vždy nějaký discount, než set ta firma na trhu etabluje. Takže když se majitel rozhoduje, jestli prodat nebo si půjčit za dvě procenta, non solo per pro něj většinou jednoduché rozhodnutí. Ta zmna na trhu může určitě tlačit adu firem k tomu, aby zvážili financování kapitálem contro věrem.

Jedním z důvodů vašeho vstupu na burzu je snaha získat lepší přístup to kapitálu pro financování vaší expanze. Máte představu, colic peněz byste chtěli pro expanzi získat?

Přesná suma bude záležet na tom, jaké možnosti akvizic v budoucnu identifikujeme. Vždy se budeme snažit použít nejdříve věrový kapitál, ten je levnější a naše firma je vzhledem k našim finančním tokům velmi stabilní a dobře se úvěruje. Tak do určité míry budeme stále používat věrové financování, ale přijde-li na nějakou větší akvizici, tak to find stačit a tehdy budeme mít možnost použít naše naše.

Těch 83 procent, které mají zůstat po vstupu na burzu současným akcionářům, je cílový stav, nebo do budoucna počítáte i se získáním dalších akcionářů?

Já si myslím, e jsme tomu otevření. Náš akcionář má v úmyslu být dlouhodobýmkontrolujícím vlastníkem firmy, být v jejím vedení, být aktivním předsedou dozorčí rady, ale nebráníme se dalíluímu.

Aktuálně soutěžíte o licenci na loterii ve Velké Británii. Kdy lze očekávat rozhodnutí?

Výsledek ekáme v březnu.

Ve zprávě o vstupu na burzu jste uvedli, e jste identifikovali celou řadu příležitostí v Evropě i v USA, tak jaké trhy vs teď aktuálně zajímají? Kde už jste v nějaké fazi vyjednáváni?

V Evropě nás zajímají všechny trhy, zejména větší země a západní Evropa. Ale těch příležitostí zas tolik není, loterie jsou většinou jedna, maximálně dvě v dané zemi. Takže musíme být aktivní e příležitosti si i sami vytvářet. Mluví se o privatizaci nizozemské loterie, a to bychom měli zájem se zúčastnit výběrového ízení. Un commento jiné věci di bylo předčasné.

Je vstup na burzu motivován i tím, e to může posílit pozici v jednotlivých soutěžích o licenza?

Určitě. Přestože jsme velmi transparentní, Mame vydané verejné obchodované dluhopisy, Mame povinnost pravidelně zveřejňovat Nase Výsledky un všechny Importanti zprávy, non když se zahraniční vlády rozhodují, Komu loterii svěřit, vždy JDE o vztah na základě důvěry un schopnosti dieci byznys Dobre rozvíjet. A když vidí, e jde o firmu, která je finančně silná, má hodnotu devět miliardi di dollariů, že podléhá regulaci americké burzy a gamingovým regulacím po celém světěu, tak jejiruv. Takže nám a rozhodně pomůže.

Počítáte ve své strategii s nějakým pravidelným vyplácením dividend, nebo spíš investorům nabídnete zhodnocování akcií?

Naši politico vyplácení dividend budeme teprve komunikovat, ještě ji nemáme přesně stanovenou. Ale stanovíme si nějakou optimální míru zadlužení, která bude u trojnásobku zisku EBITDA e primárně budeme investovat do rozvoje firmy. Vždy to bude na posouzení toho, zda dokážeme prostředky lépe investovat do růstu firmy, a kdyžne, tak budeme vyplácet dividendu. Takže dividendy budou spíše nepravidelné.

Skupina KKCG působí ve více oborech. Na burzu vstupujete s vaší zábavní divizí, přemýšlíte o tom, e byste na burzu uvedli i své jiné byznysy? Působíte v oblasti ropy a zemního plynu, strojírenství, technologií a realit.

Jsme tomu otevření. Například náš technologický byznys velmi dobře roste kombinací organického e akvizičního růstu. Ale aby firma mohla jít na burzu, tak musí mít určitou velikost, abychom dokázali prodat dostatečný podíl aby ten podíl byl likvidní. Momentálně krátkodobé plány s jinou firmou nemáme, ale budou-li se rozvíjet podobným způsobem jako Allwyn, tak jsme tomu otevření.

Agenda

tvrthodinka o byznysu z první ruky. Rozhovory s top lídry eského byznysu, zakladateli firem, odborníky.

Každý všední den na SZ Byznys e všech podcastových aplikacích.

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.