Testuje se světlo s vysokým podílem červené složky, které je viditelné pro stick, ale ne pro hmyz, říká Dominik Rampák z U1 Lighting

Veřejné osvětlení ovlivňuje ivoty lidí i zvířat ani bored se nevyhýbá technologický pokrok. Na technologické novinky jsme se zeptali odbornika z U1 Lighting.

BRNO – Dominik Rampák se exteriérovým osvětlením zabýval už v diplomové práci na VUT. Dnes působí na pozici projektanta osvětlovacích soustav v U1 Lighting a má za sebou spěšné realizace mnoha ettariů především průmyslových areálů jako A1 Park Lelekovice nebo Panattoni Park Teplice. Veřejné osvětlení prochází technologickým vývojem a ovlivňuje ivoty nejen lidí, ale i zvířat. Zeptali jsme se jej proto na novinky.

Jaké se dnes eší problémy u veřejného osvětlení?

V dnešní době je u veřejného osvětlení největší problém parazitní světlo. Veřejné osvětlení osvětluje fasády domů, je to nežádoucí a častokrát to končí spory, kdy to lidé eší skrz obec, nebo město, kde pak musí reagovat hygiena apod.

Normativní požadavky už dokáže split kdokoli, takže přetrvávají problémy se spotřebou energie, nebo konkrétně s parazitním světlem. To však dokážeme pro danou situaci vyřešit správnou volbou optics, takže jsou pak všichni spokojení.

Co. jsou normativní požadavky?

Záleží na typu komunikace. Požadavky pro jednotlivé druhy komunikací určuje norm SN EN13 201. My si musíme každou komunikaci zatřídit do konkrétní skupiny podle toho, kdo se tam může pohybovat. Jestli jsou to jen auta, nebo i cyklisté a chodci. Pak se rozlišuje hustota dopravy a parametri jako křižovatky, odstavená auta, auta na krajnici. Podle těchto parametrů si to roztřídíme a ke každé třídě jsou vypsané konkrétní hodnoty, které musí být splněné. V kostce to znamená, e jiné osvětlení bude v centru Brna a jiné na vesnici, kde projede 10 aut denně.

Vyřešily LEDky současné energico nároky?

Ano, určitě se teď vyplatí, aby města nahrazovala staré systémy za nové LEDkové. Spotřeba je diametrálně odlišná od původních výbojkových, takže tím hodně ušetří.

Jakou roli hraje teplota uno spettro světla nudo?

Teplota chromatičnosti je parametri, pro který je u pouličního osvětlení hodnota doporučená. Není tedy striktně daná. Rozhodně není vhodné používat příliš studenou bílou (nad 4000K), protože způsobuje oslnění. Je lepší to směřovat do teplejší bílé (3000K a méně), která ve večerních hodinách působí příjemněji jak na idiče, tak chodce.

Jak veřejné osvětlení ovlivňuje přírodu e ivotní prostředí. Poukazuje se na souvislost s vymíráním hmyzu.

Je dobré vybrat vhodnou opticu. Jde o soustavu odrazových ploch, zrcadel uvnitř svítidla, která udává směr vyzařování světla. Ať světlo nesměřujeme tam, kam nechceme. Un osvětlujeme skutečně tu komunikaci, ten chodník e ne okolní stromy, trávu, přírodu v okolí stožáru. Dalším možným ešením třeba v lesních cestičkách jsou svítidla s vysokým podílem ervené složky a minimálním podílem modré. Výsledkem je, e my vidíme nějaké světlo, které však hmyz nevidí. V Evropě je to zatím ve stádiu testování, ale ve světě už se to využívá. Pro hmyz je to nejlepší. Je to novinka od Philips. Un nás je to zatím nereálné, protože by si lidé museli nejdřív zvyknout na ervené světlo. Taky je to složité z normativního hlediska, jestli to splňuje všechny požadavky, normy a vyhlášky. Je to v začátcích, ale vzhledem k přírodě je to správná cesta.

Jak výrobci reagují na světelný smog. Setkal jsem se s designem lampy, kde světlo svítilo vzhůru and stínítka se odráželo dolů na ulici and ozařovalo ji tak nepřímo. Mělo to omezovat odraz světla od ulice zpatky do nebe.

Způsob nepřímého osvětlení komunikace je cesta. Dnes už ale neexistují svítidla, která by svítila do horní poloviny prostoru, normy už nic takového neumožňují. Světelný smog se veřejné osvětlení snaží minimalizovat and výběrem optics směřuje světlo skutečně jen na tu ást, která má být osvětlena. Solo birra per velký problema. astěji je však způsoben osvětlením fasád budov, které jdou do výšky e bývají osvětlené klidně i 24 hodin denně. Hrají různými barvami, effecty, pak jsou osvětlené billboardy a další. Podle mě bychom si mohli takové věci odpustit spíš než veřejné osvětlení.

Jaké jsou současné trendy?

Pouliční osvětlené je dost přetechnizované. Je iroká kála Kontaktů, které se tam dají zabudovat. A už intuition ovládání, spínání s pohybovými senzory, příp. je možné měnit teplotu chromatičnosti podle určených cyklů apod. Nebo pro nás je teď novinka, dostáváme požadavky od architektů, e jsou pro ně 5-6 metrové stožáry nevhodné do daných podmínek. Kazilo by to prostor, třeba v historickém centru a hledají jiné možnosti. Snaží se jít dolů s výškou svítidel. Proto vznikla svítidla Bega, která jsou asi 2,5 m vysoká. Jsou to různé systémy, do kterých se dá vložit plno technologií. Dá se tam třeba zabudovat zesilovač wifi signálu, což se hodí v centrech měst. Není pak třeba umisťovat zesilovače na okolité budovy, ale mohou být součástí veřejného osvětlení. Dá se do nich doplnit i další menší reflectory, které osvítí nějakou místní dominantu, historickou budovu. Nekazí al design center, je možné to přizpůsobit. Má a jednoduché, uhlazené tvary s různými průřezy – kruhovými, tvercovými.

S jakými technologiemi pracujete nejčastěji?

Nejčastěji pracuji s Philipsem. Jako projektant si mohou vybrat různé optics a cenové hladiny ideální pro naše client. Design del volume Podle Toho. Nejvíc pracuji s třídou LumiStreet, kterou využíváme pro nasvětlení areálů firem, chodníků, komunikací. Když jsou požadavky na vyšší standard, not volíme Begu, tu vzpomínané 2.5m sloupky Light Building Elements. Konkrétní typ nemám, spíš je to o tvarech, které si architekt vybere. Mají různé tvary, směry vyzařování a je to o konkrétní situaci a designu, který se k danému prostoru hodí.

V poslední době mivám požadavky od hotelů, rekreačních oblastí v horách na osvětlení malými sloupky do 1m. Je to zajímavé a zároveň náročné, protože nic takového na trhu není. Zkoušíme produkty od různých výrobců a je to věc, kterou di se hodilo rozšířit repertoár. Ale našel jsem sloupek di Philips, který je výkonný e dá se v takových místech použít. Nebo ještě Peyote od italského výrobce Cariboni, který se mi osvědčil jako vhodný na osvětlení takových příjezdových komunikací. Tam už to nepodléhá normám, protože jsou to soukromé prostory. Dokážou effectivně nasvětlit komunikaci i přes svou nízkou výšku a zákazník je spokojen.

Nejsou v horských střediscích přísné normy na svícení?

Ano, právě proto se architekti snaží volit takové osvětlení, protože je nízké a neruší okolí. Proto tento požadavek dostáváme asto. Sám jsem otestoval desítky těchto sloupků, aby zároveň splňovaly normu na osvětlení komunikácí e byly ohleduplné k životnímu prostředí. Tuto věc di mohlo zkoumat víc výrobců, ale zatím jsem našel jen ty dva zmíněné. Mají taky dostatečný index odolnosti proti nárazu vozidla, IK stupnice, takže se dají využít v tomto prostředí, přestože jejich původní el nebyl pro komunikace.

Je ve veřejné správě zájem o moderní ešení osvětlení?

Questo è il motivo per cui è stato scritto che non si tratta di qualcosa di simile a quello di LEDkové. V roce 2022 poptávka vzroste, samotná města a vesnice zjistí, e se jim to vyplatí. Dostanou dotaci a zároveň výrazně sníží náklady.

Illuminazione U1

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *