Otec a matka končí. U stejnopohlavních párů je nahradí rodič“

Ministerstvo vnitra poslalo do připomínkového ízení novelu vyhlášky zákona o matrikách, která právě takovou změnu přináší. Protože jde o vyhlášku, nümsí novelu schvalovat parlament, pouze ji podepisuje ministr vnitra.

Jde o doplnění to změně zákona o matrikách, která vstoupí v platnost od ledna e kde budou moci ženy požádat o zapsání svého jména v nepřechýlené podobě.

Novela navazuje také na rozsudek brněnského krajského soudu v případě dvou rodičů stejného pohlaví, kteří ádali, aby v rodném listu své dcery byli uvedeni e ne byotec otecž.

Soud jim ale dal za pravdu a navrhl pro tyto ely zřídit nový vzor matričního tiskopisu rodného listu, který bude obsahovat dvě identické rubriky „rodič“.

Současné rodné listy, stejn jako další matriční formuláře, nijak neodlišují stejnopohlavní rodiče od ostatních. Podle důvodové zprávy k novele přináší tato situace v praxi dotčeným osobám problémy.

Aktuálně jsou v návaznosti na novou metodiku oba rodiče zapisováni do rubrik odpovídajících jejich pohlaví, tedy dva muži do kolonky otec a dvě eny do kolonky matka,“ .

Toto provizorní ešení přináší technické problémy.

„Rubriky rodného listu i Listu knihy narození nejsou na takový zápis uzpůsobené. Zápisy jsou z důvodu nutnosti zmenšovat písmo v některých případech až na hraně itelnosti,” argumentuje ministerstvo.

Noví ministři a ještě vyhodnotí

Nová vyhláška může také ešit problém eských dětí stejnopohlavních rodičů narozených v cizině a také u dětí, u kterých jeden z rodičů prošel procesem změny pohlaví.

Dosud jsou tyto případy ešeny tak, e na ádost dotčených osob je vydán nový rodný list s původními daji rodičů, kde je ovšem v poznámce matričníno dokladu níno dokladu. otec dítěte změnil k určitému datu pohlaví, a dále je uvedena jeho stávající identita,“ upozorňuje ministerstvo.

Změna pohlaví je prý citlivý daj, na jehož zveřejnění mit rodiče zájem.

Z mého pohledu je varianta rodného listu, která reflektuje, e jsou stejnopohlavní rodiče, zapotřebí. Takové rodiče máme,“ ekla Právu právnička Adéla Horáková z organizace Jsme fér, která bojuje za legislativní rovnoprávnost LGBT menšiny.

Názory politiců na tuto problematicku se různí, a to iv budoucí vládní koalici Spolu a PirStan.

Je to zjevná oprava formuláře, který nebyl vhodně formulován. Je dobře, e stát nezapomíná opravovat věci, které neodpovídají skutečnostem,“ ekl Právu pirátský poslanec Ondřej Profant, kterému končí mandát.

Naopak konzervativněji založeným zákonodárcům se iniciativa vnitra nezdá.

Já osobně a pokládám za tragický omil. Altre categorie otec a matka e naskakovat na tento neolingua je chyba. Předpokládám, e to už bude ešit naše vláda, takže po ustavení na to budeme muset kouknout,“ napsal Právu poslanec za ODS a kandidát na ministra spravedlnosti Marek Benda.

Dti omosessualità

„Pokud by to měly být pouze zvláštní formuláře na vyžádání od stejnopohlavních rodičů, nejsem proti. Kdyby se to ale mělo měnit obecně na všechny formuláře, to by znamenalo, e naprosté promile lidí chce diktovat drtivé většině,” řekl Právu Patrik Nacher, poslanec za ANO, které opozice se chystá.

Ačkoliv stejnopohlavní páry contro R nemohou adottavat děti, esistenují u nás podle odborníků tisíce dětí vychovávané dvěma otci i matkami.

Homosexuálové například mají možnost osvojit si dítě svého partnera z předchozího vztahu. ena z lesbického páru může otěhotnět s Kamarádem è anonimo darcem spermatu.

Některé páry také využívají tzv. surogátního mateřství, kdy dítě odnosí a porodí jiná ena a pak se jej vzdá. Tento Institute eské právo nijak neupravuje.

Termine rodič 1“ a rodič 2“ místo otce a matky zavedla už v roce 2019 Francie ve kolském zákoně. Kvůli stejnopohlavním rodičům se takto změnily kolní formuláře. Neutrální výrazivo se používá i na některých formulářích v Itálii.

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.