Novavax může oslovit i odpůrce očkování

Je vakcina Novavaxu lepší než ty dosavadní?

Je plně jiného typu než ty, které spadají do moderních platforem, jako jsou ty genové od Pfizeru e Moderny and vectorové vakcíny AstraZeneky, Johnson e Sputnik. Patří pod tzv. podjednotkové vakcíny vyráběné technologií rekombinantních proteinů. Takže podstatou očkovací látky je přímo ten antigen, tedy výběžkový neboli spikový protein S, nikoliv informace dopravovaná na správné místo v organismu očkovaného jedince, kde pak kéhozéu protein spi dokovché. Je to starší technologie vycházející z velmi progresivní moderní biotechnologie rekombinantních proteinů.

Vzhledem k tomu, e vývoj této vakcíny trval déle a že má technologie delší historii, znamená to, e je odzkoušenější?

Celá technologie byla pracnější než ty dvě nejmodernější platformy Pfizeru a Moderny, které jsou v podstatě obě stavebnicového typu.

U genových a vectorových vakcín se vše uskutečnilo tak rychle, protože už lo jen o to dovyvinutí vakcíny. To samotné trvalo tři týdny, ale zbytek roku trvalo textvání, než mohly firmy předložit potřebné výsledky pro schvalovací proces vkontrolních úřadech americké FDA e evropské EMA.

V případě látky Novavaxu bylo třeba vyvinout vakcínu od samého počátku, stejně náročným způsobem ji otestovat, a navíc ji v obrovském množství vyrobit. Časově je tattoo technologie mnohem náročnější.

Když se jedná o tradiční technologii, dá se ekat, e její nežádoucí vedlejší inky budou přijatelnější?

Vakcína je spíš tradiní, ale zároveň je její technologie bezpochyby velmi pokročilá a moderní. Ale tím, e je klasická, tedy e se neočkuje do organismu lověka genetická informace, ale přímo antigen, ten virový protein, tak si myslím, že je velice důležitým doplněním nabío procovid na trío pro plon.

Může oslovit velké množství lidí, kteří z principu nedůvěřují genovým and vectorovým vakcínám and kteří by se třeba nechali naočkovat klasickou vakcínou. A k tomu v tomto případě budou mít příležitost.

Da se Novavax kombinovat s novými vakcinami?

Domnívám se, e tomu nic nebrání. Dokonce si myslím, e di byla přirozenější pro přeočkování, pro třetí dávku. Ale nevidím ani důvod, aby to nemohlo být obráceně.

Může ta kombinace být výhodnější pro immunità?

Teď mohu jen spekulovat, protože je zřejmě výrobním tajemstvím, jaké množství proteinu S v očkovací látce je. Nelze vyloučit, e se to asem objeví v nějaké studii. Ale dovedu si představit, e to množství bude nastaveno tak, aby imunizační síla byla výraznější, než je protilátková odpověď při přirozené infezione virem a zároveň RNA po očíkovánmí.

Je tattoo vakcina už připravena na novější varianty jako delta? Ty předchozí se asi vařily“ podle původních mutací.

Per právě není. Výhody má nesporně, ale podstatnou nevýhodou je to, e ji nelze jen tak jednoduše actualizovat nebo adaptovat na novou i příští variantu. Takovou výhodu mají genové i vectorové vakcíny, ale tyto klasické ne. Už když začali s vývojem, tak museli zvolit genetickou informaci tehdy aktuální varianty coronaviru, a to byla ta ínská.

Genové i vectorové vakcíny lze poměrně snadno uzpůsobit na nové varianty, třeba pro přicházející variantu omikron. A v případě vakcíny Novavax není možné. Pakliže di výrobce chtěl vakcínu actualizovat, musel di začít od začátku. To není na těch 90 až 100 dnů, jak uvádí Pfizer, e mu konkrétně na omikron bude na actualizaci stačit.

Takže jakmile omikron převládne, bude vakcína Novavax k ničemu nebo málo inná, i třeba vhodná jako posilující dávka?

e k ničemu nebude, je přehnané. I když to bude nová varianta coronaviru, tak to bude pořád stejný coronavirus, který spoustu společných znaků drží. Jde hlavně o protilátkovou odpověď, zda je dostatečně silná. To se různí, a to i u genových vakcín, hraje tam roli sousta factorů. A ty současné jsou vyrobené také proti původní variantě a ještě pořád dobře chrání proti deltě, resp. proti těžším formám onemocnění deltou.

To bude platit i pro očkování vakcínou Novavax. A díky ní se dosáhne poměrně vysokých hladin specifických protilátek. Takže i když tam protilátky nebudou proti variantě omikron, přesto tam budou jiné protilátky, které zabrání, aby virus člověka nakazil a ten onemocněl. Anebo když se tak stane, tak pouze s lehkým stonáním.

Budí ve vás omikron naději, e by to mohla být ta varianta, která by se prohnala společností, dodala immunotu a nezpůsobovala těžší průběhy?

V této naději iju. Zatím se neobjevily ádné zprávy o nějakých těžkých případech, ale zároveň si musíme přiznat, e hlášených případů je ještě stále málo na toval, abychom voryěz. Questo è il motivo per cui è stato creato un nuovo set di informazioni per la protezione dei dati personali. Musíme ještě počkat, jak se bude omikron chovat to starším ročníkům.

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *