Když je italský sýr dobrý, pro ho ničit? Rusko eší, co se zbožím zabaveným kvůli sankcím – Forum24

Illustra una foto. | FOTO: wikimedia.commons.org/CC BY-SA 3.0/Sergej Konegen

Scény likvidace polských paprik, které ířila videa v posledních dnech, musely vyvolat smíšené pocity především v ruských občanech. Na paprikách nebylo nic zavadneho. Jejich jedinou vadou bylo, e se na ně vztahují opatření Vladimira Putina. Aby potrestal Západ za uvalené sankce, zakázal dovážet různé západní zboží. Když se do země dostane a přijde se na to, prostě se zničí. Aspoň oficiálně. Některé končí na erném trhu.

1111 kg Polské sladké papriky. Sankcionované zboží se nejen skladovalo, ale také prodávalo. Dovoz těchto paprik z Polska do Ruska je zakázán. Prodávající proto neměl ádné přepravní a rostlinolékařské doklady. Ztráta inila 222 200 rublů,“ píše Sito web Yuga.ru. Stalo se minulý týden.

Dale tete

Spor o Karla Gotta a osm stran k ruské aggression na Ukrajině. Sì, Týdenik FORUM

prima corsia »

Il decreto di Vladimira Putina v ROCE 2015 stanovil, Ze “výrobky zemědělské, suroviny un POTRAVINY dovážené na území Ruské federace, jejichž Zemi původu je stat, který prijal rozhodnutí o uvalení hospodářských sankcí na Ruské právnické un (nebo) fyzické osoby nebo k takovému rozhodnutí přistoupil, un které je zakázáno dovážet do Ruské federace (dále jen zboží’), podléhají od 6. srpna 2015 zničení“.

Záběry tun ničených potravin vzbuzuje znepokojení celé roky od zavedení antisankcí“. Nyní se objevuje možnost, že by Rusko od ničení potravin, které byly zabaveny nebo staženy z oběhu, ale byly shledány vhodnými, ustoupilo. Elenco di Izvastija zjistil, e takový návrh zákona bude v nejbližší době předložen Státní dumě. Tyto Produkty di se měly využít pro potřeby státu a obcí. Reakce na tuto iniciativu se rzní. Někteří odborníci se domnívají, e Rusko nemá dokonalý systém recyklace“ a e z nekvalitního dohledu nad ním mohou těžit ti, kteří tyto výrobky dále prodávají.

Spotřebních potravin zabavených nebo stažených z oběhu se každoročně zničí desítky tisíc tun. To způsobuje vážné sociální napětí mezi Rusy, zejména v podmínkách klesajících příjmů a prudce rostoucích cen potravin,“ uvádí se v důvodové zprákonv k. v návrhu zákona se navrhuje doplnit zákon o nový lánek, který stanoví, že zabavené, z oběhu stažené potraviny, které byly po odborném posouzení uznány, seí vhoebdnány za.

Dale tete

Johana Hovorková, Milan Tesař, Veronika Kučíková, Dan Hrubý e Jaroslav Bican z nové redakce Týdeníku FORUM (Roam Black Černý a Michal Hošek)

Nenechme se ukolebat! Oslabenou demokracii posilují svobodná média, podporujte je i dál

prima corsia »

sou vr návrhu zákona, šéf výboru pro práci Státní dumy e zástupce předsedy frakce Liberálně demokratické strany Ruska Jaroslav Nilov, ekl Izvestijím. Jak zabavených, non sankcionovaných. Pytlák například nelegálně lovil ryby nebo sbíral ervený caviár. Nebo byly zemědělci zabaveny ivočišné Produkty, protože je prodával bez dokladů. Pokud je to považováno za bezpečné pro použití, proč by se to mělo zničit?” vysvětlil poslanec.

Oleg Nilov, místopředseda frakce Spravedlivé Rusko pro pravdu a petrohradský poslanec, ekl listu Izvestija: Mé argumenty, proč by se potraviny neměly ničit, jsou následující: za prvé Sankmajyívatelvé, obytatelvé Jsme přesvědčeni, e jejich ničení je nepřijatelné. Druhá věc je, že lidé di neměli chodit na skládku a hledat tyto výrobky, je to ostuda.”

sennikolaj Arefjev, len frakce communistické strany, se domnívá, e je třeba rozlišovat mezi různými druhy výrobků: Pokud mluvíme o sankcionovaném zboží, pak jablka a daléhoínic dal. Měli bychom potrestat stick, kteří se je pokusili propašovat. Solo Zničit je hloupost. Padělané výrobky di však měly být vyřazeny, protože jsou zpravidla vyráběny s porušením všech technologií s cílem zlevnit náklady.

Kirill Kabanov, len Rady pro lidská práva e předseda Národního protikorupčního výboru, zase soudí: Do Ruska se například pašují sýry z Itálie, na které byly uvaleny sankce. Pokud jsou vyrobeny v rozporu s hygienickými předpisy, samozřejmě je nemůžete davat lidem. Ale kdy je sýr dobrý, pro ho ničit? Po celém světě se takové zboží nabízí v aukcích. V naší zemi však esistenuje jistá záludnost e nedokonalost v systému likvidace. Vidíme, e tento sankcionovaný sýr se prodává.”

Uvedl také příběh pašovaných telefonů, které měly být zlikvidovány, ale pak se prodávaly ve známém obchodním etězci. Kdyby se zabavené věci nemohly “jakoby” zničit, mohlo by se lépekontrolovat, co se s nimi dje dál.

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.