Innovativní robotické technologie in pratica: SMASH Agrobot z Itálie

V roce 2050 budou muset zemědělci zvýšit Produkci potravin o více než 70 % ve srovnání s rovní roku 2007, aby uspokojili potřeby stále rostoucí populace,“ uvádí zprádvaěls a vvídva OSN pro. Z toho můžeme audit, e právě v zemědělství se nachází obrovský potenciál pro automatizaci.

tn toho nebylo málo, spotřebitelé ím dál tím více eší přítomnost chemických látek a pesticidů používaných při výrobě potravin a požadují po výrobcích udržitelnou vrojín chule Jak se s těmito výzvami vypořádat a zároveň uspokojit zastánce ivotního prostředí? Velmi často se vlády celého světa obrací na vědce, specialisty na automatizaci and technologické odborníky, aby nalezli udržitelné ešení.

SMASH Agro Agrobot

V Itálii si uvědomi, e se budoucnost zemědělství odehrává právě tady a teď. Skupina mladých vědců e inženýrů přišla s innovativním robotickým projektem pod názvem SMASH. Celý projekt má za cíl vyvinout modulární robotickou platformu, která využívá nejnovější robotickou technologii pro zkoumání plodin a půdy. SMASH se neskládá pouze z jednoho stroje, ale z celé ady různých zařízení včetně robota, základnové stanice, dronů i senzorů na poli. Stroje společně poskytují důležité informace, které ulehčují zemědělcům ivot. Dnes jsme se zaměřili na Agrobot, který si nyní blíže představíme.

Agrobot je autonomní un robot mobile intelligente, kterého lze naprogramovat a dálkově ovládat. Robot je navržen tak, aby byl schopen samostatně pracovat na poli a provádět řadu kolů, které zohledňují potřeby například zemědělců, zahradníků a vinařů. Agrobot je schopen samostatně sledovat stav plodin, identifikovat možné choroby, odstraňovat plevel, odebírat vzorky rostlin a provádět lokální ošetření ecologycky udržitelnými postřiky. Za zmínku stojí také skutečnost, e všechny koly jsou prováděny pomocí collaborativního robotického ramena UR10 od Universal Robots.

Robot se jednoduše programuje prostřednictvím speciálního webového rozhraní. Agrobot vždy zahájí svoji mission“ ze základnové stanice a poté pokračuje autonomně po cestě, kterou mu uživatel vyznačí. V současné době můžete robota potkat při práci na vinicích a špenátových polích contro Toskánsku, ale jeho vývojáři v současné době usilovně pracují na vývoji application klimíkýchích.

Trinink agrobota na improvvisazione vinici v laboratoři

Zní a skvěle, nemyslite?

Na vinicích robot využívá pokročilé lokalizační algoritmo spolus lasery, GPS una fotocamera, které zajišťují maximální bezpečnost provozu robota. Kamery namontované na robotickém rameni UR10 prendete un po’ di soldi e un různé další choroby hroznů, které poté zabudovanou rozprašovací tryskou ošetří. Robot je tedy schopen plně nahradit lověka.

Modularitu e flexibilitu robota dokazuje skutečnost, e po několika drobných úpravách e pneumatico výměně je robot schopen pracovat na špenátovém poli. Tam sbírá vzorky a odstraňuje plevel. Poté, co sám odebere vzorky penátu, jsou rostliny následně analyzovány v základnové stanici, což etří as a zvyšuje Produktivitu pracovníků na polích.

UR agrobot 2Agrobot sbírá vzorky penátu na poli

Měli jsme exkluzivní příležitost hovořit s Martou Niccolini, vedoucí projektu SMASH o Agrobotovi, budoucnosti zemědělství e robotických technologiích v praxi.

Jak jste se dostala k robotice?

Jako dítě mě vždy zajímalo, jak věci fungují e často jsem rozebírala různé věci v domácnosti, například vysavač. Když mi bylo 16 let, začala jsem vyrábět některé electronické věci sama a postupně jsem se dostala k programování mikroprocessorů. Odtud již vedla cesta k robotice. Vždy mě fascinovalo uvádět mechanicalké věci do pohybu pomocí umělé intelligence, elettronica e různých senzorů. Na univerzitě jsem nejdříve studovala torch počítačové inženýrství e později jsem se začala specializovat na robotiku. Doktorská studia jsem absolvovala na univerzitě contro Pisa, při tom jsem se věnovala robotice ve zdravotnictví. Nyní působím ve společnosti Yanmar R&D Europe, kde s kolegy vyvíjíme nové roboty pro stavebnictví and zemědělství.

Co mate jako vedouci projektu na starosti?

Starám se starám o planování, monitorování a reportování project. Jsem v neustálém Kontaktu s výzkumnými středisky a obchodními partnery Yanmar, abychom společně našli technologie, které je třeba vyvinout, a začali plánovat nové project. Rovněž hledám příležitosti ke spolupráci s italskými and evropskými společnostmi a výzkumnými centry, aby bylo možné rozvíjet projekty jako je třeba SMASH. V neposlední adě jsem stále zapojena do technického vývoje a každý den pracuji se svým týmem na vývoje našich robotů.

Jaké je být enou v tmu robotických inženýrů?

Nikdy jsem neměla problémy se studiam nebo prací v týmech inženýrů–mužů e nikdy jsem se necítila patně jako ena v ryze technickém oboru. Vždy jsem pracovala s chytrými lidmi, kteří spíše poslouchají, co se íká, než to, kdo to íká, a kteří si nemyslí, že eny nemohou řídit auta, hrátzuhry video detailům nickro nebo . Můj torch na vysoké kole studovalo as 15 % studentek av současnosti vidím, e počet en v robotice každým rokem stoupá, což je skvělé. Podle mého názoru je rozmanitost různých odborných znalostí, kultury e pohlaví přínosná jak pro technický vývoj, tak pro celý tým.

Proč se v tmu specializujete na zemědělství?

Společnost Yanmar, pro kterou pracujeme, je v tomto oboru etablovanou firmou. Kromě toho je robotics stále více důležitým oborem, což je důvod, proč jsme se začali zaměřovat na nové technologie a robotiku v tzv. přesném zemědělství.”

UR agrobot 3Agrobotem di Tim SMASH. Vlevo vzadu: Manuel Pencelli, Simona Casini, Alfredo Argiolas. Vpředu: Marta Niccolini

Je robot schopen pracovat contro jiných klimatických podmínkách než contro Toskánsku? Umí třeba sklízet brambory?

Robot je v současné době prototipo, bude ho zapotřebí ještě vylepšit, aby byl opravdu robustní e spolehlivý za všech klimatických podmínek. Našimi hlavními cíli bylo demonstrovat, e některé innosti na poli lze provádět pomocí robotů, vyřešit technické problémy e rozvrhnout potřebné technologie. Pokud jde o sklízení brambor – v tuto chvíli to není možné, ale robot je navržen tak, aby byl modulární a flexibilní, takže pokud k němu připojíme no.

Proč jste si vybrali collaborativního robota Universal Robots?

Universal Robots jsme zvolili z několika důvodů. Za prvé pro něj hovoří jeho malá velikost a velké užitečné zatížení, a fact, e jde o collaborativního robota – je tak pro svoje okolí bezpečný. za kát druhé, jeho ovládací tablet je malý a mimo jiné umožňuje ovládat robota v reálném ase na dálku z počítače, což nám umožnilo zabudovat různé pokrovéilé porzuádovčilé pohybovilé

Myslíte si, e se s podobnými agroboty budeme setkávat v budoucnu více?

Věřím, e příští generace zemědělců bude na svých polích využívat roboty a nové technologie, a jsem přesvědčena, e to způsobí v zemědělství doslova revoluci. Existují pro to také některé legislativní důvody, jako jsou nové předpisy o používání pesticidů a problém nedostatku pracovních sil. Mnoho společností již teď pracuje na vývoji nových robotů pro přesné zemědělství, které jsou robustní, uživatelsky přívětivé a cenově dostupné. Některé problémy ještě třeba vyřešit, ale myslím a doufám, e v budoucnu uvidíme stále více intelligentních strojů a robotů pracujících na polích.

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.