: (i miei dati)

: (i miei dati)

. ️

.

( i miei dati ).

πανδημίας, μία επιβαρυμένη Lockdown, τις βρίσκονται ,, “αιωρείται, όιωρείται, όποια για ομαλή εφαρμογή και μετάβαση σ ‘(mydata).

η , , , 2023 2024.

:

2021
2022
2023, .
το διάστημα αυτό να ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης της αδε για την έέα ϳετή μα
για

.

. , μία .

‘.

.

Περιφερειακό

Πρόεδρος

Ώώτιος δαμούλος

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.