Frančesko Maši novi predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja

godi godinama i takvu Strategiju prenosi kroz značajnu podršku svom međunarodnom poslovanju na tržištu Srbije i pruža pun doprinos, naposiretgurja DDOR

Kao deo Unipol-a, jednog od evropskih lidera u neživotnom osiguranju, velika mi je ast što preuzimam rukovodeću poziciju u tako bitnoj kompaniji na domaćem tržištu osiguranja na zahvalanjusame group. Unapred se radujem radu sa svim izuzetno iskusnim, posvećenim i cenjenim ljudima u DDOR-u koji su imali veoma značajne uloge u dosadašnjem uspehu kompanije. U DDOR-u vidim priliku da napravimo doprinos u svemu to radimo i elju da razmišljamo drugačije kako bismo ojačali našu vodeću konkurentnu poziciju i našu ključnu ulonicu u. Snažna strast, nepokolebljiva posvećenost i istrajan rad biće u korenu onoga za ta sam potpuno uveren da e biti uzbudljivo putovanje“, indovina Francesco Masi, novoimenovani predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja.

Italij u svojoj karijeri, Maši je stekao značajno iskustvo u finansijskom sectoru,fokusirajući se na investiciono bankarstvo, spajanja i akvizicije, kao i tržišta akcijskog capitala, pokrivaansijući glavnega transakskii us. Posebno je bio uključen u više spajanja i akvizicija domaćih – italijanskih i međunarodnih kompanija i radio je na nizu dokapitalizacija za vodeće italijanske banke i osiguravajuća društva.

jaivaigujaigugroup se priključio 2016. Godine, gde je bio na pozicijama sa sve većim odgovornostima koje su obuhvatale poslove od structureiranja, analize i sprovođenja rešenja za upravljanje capitalom i dugovima, do upravljacija simavijan Group drugim delatnostima. Imenovan je za lana Nadzornog odbora DDOR-a u gennaio 2021. godine.

Frančesko Maši nasleđuje prethodnog predsednika orđa Markeđanija (Giorgio Marchegiani).

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *