eši jsou uzavření lidé a sledují hlavně vlastní zájem, zjistili v Bruxelles

V každém ebříčku musí být někdo nejhorší. echy odsoudil na poslední místo průzkum Eurobarometru, podle kterého ze všech Evropanů nejméně uznávají hlavní evropské hodnoty.

Například jen třetina zdejších občanů odmítá trest smrti a pouze 43 procent uznává právo na azyl.

svého národa se však zastává psychiatr Cyril Höschl: Jsem skeptičtější k výpovědní hodnotě takových dotazníků než k národní povaze Čechů,“ uvedl na, coledž sivádlí

První z uvedených položek průzkumu – trest smrti – většina obyvatel EU odmítá. Převaha jeho příznivců se nenajde pouze u deseti zemí, přičemž s výjimkou Belgie a Francie jde o postkomunistické státy. Jenom mezi echy a Litevci odmítá trest smrti méně než třetina dotázaných.

Právo na azyl pak pouze v devíti lenských státech EU uznává méně než 60 procent dotázaných. Vedle Belgičanů, Lucemburčanů, Finů a Francouzů jde opět o země na východě.

Jen v esku pak podporuje vstřícnou azylovou politico méně než polovina lidí.

Bilance echů je podprůměrná i u dalších hodnot, například v podpoře práva na shromažďování a sociální bezpečí, případně ochrany práv menšin.

Proto Eurobarotr dochází k závěru, e občané v zemích, jako je Belgie, Česká republica, Finsko, Itálie, Litva, Lucembursko a Polsko, dosahují spíše nízkou shodu s hodnotami EU“.

Zed průzkumu zveřejněného na oficiálních stránkách Evropské unie tak eši vycházejí jako uzavření lidé sledující hlavně vlastní zájem, kteří tunísásádruhí tunísás.

Právě to je však z pohledu professora Höschla unáhlený závěr.

Z historických a politických důvodů jsme poněkud zaostávali za západní otevřenou společností právě v tempu otevírání se světu av přijímání cizorodých elementů. Proto jsme dosud vnímáni jako izolacionisté, jako poměrně homogenní etnikum nepřijímající cokoli nezvyklého a odlišného, ​​​​jako je jiná sexuální orientace, tělesné nezvyklého a odliného, ​​​​duocenig race. Při bližším ohledání ale zjistíte, e ona lidová xenofobie se rázem promění až v přátelský vztah, a to i na vesnici, když dojde k osobnímu seznámení a jakési asi.

Záleží také na tom, do jaké míry se ostatní chtějí asimilovat. Například Asijci a Ukrajinci jsou zde přijímáni celkem bezproblémově,” míní expert a jako symbol spěšného soužití s ​​​​cizinci uvádí postavu Mirečka z filmů o Básnících.

Ani s tím, jak se eši podle průzkumu staví k trestu smrti, se to podle citované autorità nesmí přehánět. Vždyť eši nejen e pro odsouzeného vraha nepožadují trest smrti, ale adorují ho, natočí o něm v podstatě oslavný film a navrhují ho tu a tam i na p prezidenta, Jin.

eši se mohli podle psychiatra stát obětí nedotaženého projektu, když se otázky v jednotlivých zemích uváděly v různém kontextu.

O tom, e k něčemu takovému mohlo dojít, metodo svědčí průzkumu. Otázky byly formulovány návodně, tedy tak, aby lověk pozitivně představené hodnoty podpořil. To však mestiselo zabrat v zemích, kde tazatelé nemluvili s lidmi osobně, ale kladli otázky pouze prostřednictvím internetu. nesklev.

Podle Cyrila Höschla ovšem pochybnosti o průzkumu neznamenají, e všichni eši mají jen skvělé vlastnosti. O male zfanatizované ásti populace si nedělám iluze, ale ta je docela constantní už od hilsneriády. A o moc lepší už to asi nebude”, připouští.

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.