Chysta se Noc vědců, tema je as

O tom, jak vypadal ivot ve středověkých e starověkých městech, bude přednáška na Masarykově stavu vyšších studií VUT v Praze.

Na Fakultě electrotechnické VUT odborníci představí technologie pomáhající pacientům s cukrovkou, přípravy elektrické formule i vývoj závodních motocyklů. Na dti cílí program inspirovaný britským seriálem Doctor Who (Pán asu).

V pátek 24. září se koná Noc vědců.

Foto: Akademie věd R

Ochutnat cvrčky

Na eské zemědělské univerzitě (ČZU) contro Praze budou lidé poznávat málo známé druhy koření. Seznámí se také se kolním“ chovem cvrčků, cvrčky mohou i ochutnat. Tamní odborníci pohovoří io proměnách rybí obsádky e kvality vod během dekád i změnách v lesích and možnostech jejich obnovy. Vědci představí též výzkum orientace psů v čase a prostoru.

Program pražské Vysoké koly chemicko-technologické (VŠCHT) láká na světelné dílny a workshopy, kde si děti vyrobí masti i perky z nerostů. kola doporučuje rezervaci.

Exkurze na stavu organické chemie a biochemie Akademie věd R lidem ukáže, co technicky zabezpečuje chod pracoviště – baterky and svítilny se budou hodit. Proběhnou i pokusy pro dti, i zde je třeba rezervace. Vědci mj. představí, jak světlo ovlivňuje hmotu.

Na spořilovském pracovišti Astronomického stavu AV R se koná beseda s vědci, kteří se zabývají výzkumem galaxií, černých děr a rotace Země. Zajímavý program bude iv planetáriu a ve hvězdárnách, a to např. iv Brn.

Pozor na ponocování i rodinný rozpočet

Odborníci z pražského stavu experimentální medicíny pohovoří o vývojových stadiích embrya, vlivu věku na rozvoj cévní mozkové příhody io důležitosti prevence nádovanového onemoclusní onemoclus Online přednášky z Akademie věd budou o tom, jak nám může uškodit ponocování, io o významu asu při předpovědi počasí.

adu akcí pořádá také Univerzita Karlova. Na Albertově si lidé poslechnou, co se v těle odehrává při stress, kdy může pomoci a kdy škodí nebo jak se as podepisuje na kvalitě kostí. Navštěvníci si projdou i mineralogické muzeum e prohlédnou fossilní nálezy v Chlupáčově muzeu historie Země. Prendilo qualche tempo fa třeba rezervace, stejně jako na kontované prohlídky v Karolinu.

Jedna z akcí na Vysoké kole Ekonomické (VŠE) se zaměří na finanční gramotnost e poradí sestavením rozpočtu.

Jak come dopadá na kvalitu piva

Akce ve Vzkumném stavu pivovarském a sladařském ukážou, jak as dopadá na složení a kvalitu piva.

V Národním zemědělském muzeu se pak bude vařit menu podle starých receptů, v plánu jsou i přednášky o vinné révě i o šlechtění zvířat.

Akce koordinují univerzity z Ostravy

Noc vědců se koná od roku 2005. Zapojuje se přes 20 univerzit a vysokých kol. Dále se astní více než 40 vědeckých Institute, Science Center, hvězdáren a dalších organizací. V současnosti akci koordinuje Ostravská univerzita e Vysoká kola báňská – Technická univerzita v Ostravě.

střední téma, as, vnímáme nejen jako fyzikální veličinu, naopak vybízí ik velké představivosti. Můžeme se bavit o ase ve spojitosti s ivotní změnou, s vývojem technologiíí nebo s lékařstvím. O poločase rozpadu ve smyslu vahy nad společností nebo likvidací odpadů,“ poznamenala Jitřenka Navrátilová, zástupce ostravského národního koordinátora Noci vědců.

Illustrazione di snimek.

Foto: Akademie věd R

V Brně se většina programu uskuteční naživo. Parco Vědecký zábavní Vida! připravil pokusy související s asem. Návštěvníci se třeba naučí poznávat stáří stromů podle letokruhů e vyrobit sluneční e přesýpací hodiny.

Brněnská Mendelova univerzita ukáže vývoj a změny v čase u krajiny, vody, rostlin, hmyzu, kuřete ve vejci, ale i celého lesa. Návštěvníci uvidí, jak se staví krov v průřezu od středověku po současnost. Zájemci si vyzkouší také oblek simulující stáří. Masarykova univerzita připravila videa un podcasty – diváci se dozvědí, jak určit přesný as smrti i jak se propojuje as a právo.

S asem budou operovat i univerzity v Ostravě, Plzni, Zlíně, Liberci, Hradci nebo v Pardubicích. Do celé Noci vědců se online e fyzicky zapojí 42 mst, od Karlových Varů přes Mladou Boleslav, Jihlavu až po Valašské Meziříčí.

ást programu proběhne online.

Foto: Akademie věd R

Vše o programu naleznete zde. Výhodou online ástí programu podle organizátorů je, že zůstanou dostupné po delší dobu e astníci si tak mohou Noc vědců vychutnávat až do konce roku.

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.