: ;

, επιτυχίες . προεδρικές .

γερμανικού .

Frankfurter Allgemeine Zeitung “η ., , .

Handelsblatt .“Στις , κόμμα . . ” η . “Στην . , (…).

Dreamteam -Nτράγκι ;

Στην ανάδειξη του. προέδρου, .

Süddeutsche Zeitung: “το. Η.. Status quo ‘DreamTeam’, βλέπουν oι.. Από (…) h, καν: γίνεται. Διπλό, γνωρίζει από -διευθύνων.”.

αγώνα Handelsblatt. Mε , να . : “Η . αυξήσεις . ‘Στην πραγματικότητα ‘ . ‘Η ‘”.

Δήμητρα κυρανούδη

: Deutsche Welle

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.