.

.

Του φάνη ζώη.
[email protected]

2017, Ferrovie dello Stato Italiane. στοιχείο . τη την 14/9 σύμβουλος , Φίλιππος , θα φέρει .

. .Ε., Dario Lo Bosco, σύγκλησης , , οριστεί διευθύνων .

έξι , Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FSI), για , . . . , . o. Maurizio Capotorto, Trenitalia.

. Σεπτέμβριο 2017. , τιμόνι 2015, του . , .

, . Luca Zuccala,.

, αναφέρει , επόμενο , η car bike sharing, που αρμονικά .

, , της , . Treno ellenico νέο , , , , να .

, για .

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *