1.1. την

1.1. η Amazon. Amazon “επιβλαβείς” και κατάχρηση αγορά , Bloomberg.

τις , , μεταφέρουν για .

, Logistica Amazon.

“Η Amazon , logistica”, .

“Διαφωνούμε”, Amazon . “Io”.

σημειωθεί Amazon έέασε μία δίκη με την οποία αξίωνε να εμποδίσει την εε και την ιταλία .

, Amazon Amazon.

:

* AWS “έριξαν” Amazon, Disney+, Netflix, Robinhood Coinbase

* Utilizzare Amazon Web Services

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.