0,6% ανάπτυξη ‘ , …

0,6% ‘ , , , από ,τι .

, ‘ 6,4%, ανέφερε η ISTAT, Reuters.

Reuters, 10 0,5%, 6,2%.

0,6% 2,6% είχε ‘ , .

‘ , Istat 4% 3,9% .

2021, ΑΕΠ 6,5% , ISTAT, τη συρρίκνωση 8,9% 2020, lockdown προσπάθειά της να .

, του 4,7% .

, “αναζωπύρωση” των , τις και τα νοικοκυριά.

, μήνα , αύξηση 3,8%.

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.