στην “Jumbo”

Γιώργου λαμπίρη

Ελλάδα και “Jumbo”, λιανεμπορική , Pepco, χρονικό διάστημα.

H Pepco , Pepco Grecia, στόχο , 12 , είναι 2022.

, αξεσουάρ μόδας , .

12 κέντρο . 12,.

Pepco υλοποιηθεί , προνομιακές , στόχο τη 350 650 .μ. Pepco 20.000. υπολογίζεται 120 .

4.12 2021 – 3.504

Pepco 2021 4.12, 3.5. 2020 o EBITDA 647 . 46% – 2020 442 . – .

2021 Pepco την . 2021 483 , παγκοσμίως 3.504 , απασχολούσε 37.000 .

dal 2021 17 . , . .

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.