σε …

(ΕΑ) ‘ . 767/2022 απόφασή , Διαφορών 25α . 3959/2011’ . 720/2020 , τις (α) “ΠΟΤ ΠΑΝ” (εφεξής & ), (β) “ΤΖΑΝΕΤΟΣ” (εφεξής ), (γ) “SALAS INTER. GROUP” (εφεξής ) (Ρδ) ” –Π. – Ρδ. – RISTORAZIONE” (εφεξής ΠΛΕΙΑΔΕΣ).

, tu .

(μείωση 15%) την τέλεση , , 1 . 3959/2011, 120.938,45 & , 125.253,69 εταιρεία , 56.103,94 εταιρεία 2.131,81 εταιρεία (Σύνολο : 304.427,89).

Διαδικασία διευθέτησης διαφορών.

, , , 1 . 3959/2011 / και 101 , , τον , . 15%.

1. 3959/2011 /και 101, του.

η για και .

δημοσιευμάτων 2018 (ΓΔΑ) την , εκκίνηση / Κέντρων Υποδοχής και ( ) βρίσκονται . έτη 2018-2020, , -ερωτηματολόγια .

, , 1 . 3959/2011. , , αντικείμενο / , συμμετοχής συγκεκριμένα νησιά. , , :

, & (διάρκεια παράβαση : 28.01.2018 – 09.03.2019)˙
, & (Διάρκεια: 25.02.2017 – 31.12.2018), (Διάρκεια: 3.11.2017 – 31.12. 2018), (Διάρκεια: 25.2.2017 – 31.12.2018) (Διάρκεια στην: 03.11.2017-31.12.2018).
, 1 . 3959/2011, , όσα . 30.

Σχετική αγορά

: (α) (β) .

Νομική εκτίμηση.

που και αποκλεισμό περιορισμό . , τον / , συνιστά και άρθρου 1 παρ. 1. 3959/2011.

, , .

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.