: σε «πράσινες»

.

«Εάν ,», Twitter, στη .

Η πρόταση είναι · «καθαρή».

της , , . , ‘ , φιλική προς τεριβάλλον («πράσινη»), .

της πρότασης αντιτείνουν ότι το ριο όεν ίαίι Αρεττι ζογραμμίζουν τους μακροπρόθεσμοπόθεσμους κινδύνους των .

. , ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια. που αξιοποιούν. πυρηνικούύ αντιδραστήρες , σε 2050 .

επίσης 2045, το , .

, Ευρωπαϊκή «οικολογικό » . «Η ενέργεια», .

της (SPD) , . «Η», , ομάδας .

«Η ενέργεια», .

Επισήμανε ακόμη το. όόστος της αποθήκευσης «μαζική».

«Το πρέπει ανανεώσιμες πηγέέ ενέργειας – », . , sì.

«Εάν (σ.σ. εκπομπών), θα είναι. ‘, », .

Η oικολογική oργάνωση (WWF) .

«Το ‘», , παράρτημα WWF.

μήνες , οκτώ εργασίμων ημερών. , . .

Το σέέδιο οδηγίας προκαλεί και στην. , , (άκρα ), ξανά . , 1980.

«Η», Twitter. «Η, ».

2011, την. , , . , αύξηση .

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.