: προοπτικές για

παγκόσμιας τουριστών 2022-2023 -εκτός ανατροπή – του ελληνικού .

, Ελληνικών (ΙΝΣΕΤΕ) .

dal 2021. , , , , αντιμετώπισή . , Fed (Κεντρική ) η . , , .

:

Ζώνη του ευρώ

7.7. 2019 (44%). Ζώνη 2021 68% εννέα 2019.

Fino al 2022, της 3,8% (ΔΝΤ: 4,3%), 3,8%, 8,7% της 3,2%, βάση αυξημένο και 2020 2021.

3. 2019 (16,7%). 2021 73% εννέα 2019.

αύξηση 3,9% 2022 (ΔΝΤ: 4,6%) 7,2% συμβολή Ανάκαμψης και , με 2,9%.

1,1. 2019 (6,2%). τοςΣ εννέα πρώτους 2021 90% Αντίστοιχων εννέα 2019., γαλλίας 4,3% 2022 (Δντ: 3,9%, -νοέμβριος 2021: 3,8%) ,,, των επενδύσεων κεφαλαίου 7,5% (με συμβολή), 3,6%.

1. 2019 (5,7%). τους πρώτους 2021 51% των πρώτων 2019., αύύηση της ιταλίας 4,1% 2022 (δντ: 4,2%, -νοέμβριος 2021: 4,3%), 7,5% (με), 3,1%.

ΗνΩμένο βασίλειο

2,6. 2019 (14,5%). Βασίλειο 2021 51% αντίστοιχων των εννέα μων εννέα μων εννέα μηνών 2019. 2022 αύύηύηση του βασιλείου 3.4% (Δντ: 5%, -νοέμβριος 2021: 4,8%), 5,4% 3,2%.

1,2. 2019 (6,7%). τους πρώτους 2021 47% των εννέα πρώτων 2019. 2022 αύξηση ΑΕΠ των 3,7% (ΔΝΤ: 5,2%).

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *