ιστορία Lai Liang … Αλέξανδρος Ρήγας

, δημοσιογράφος RAI3 Giulio Valesini με Giulio Sun, Cina FM . δέχεται «Κύπριο» , . : «Α, ,
». Lai Liang, ,
πλέον δεν , χρησιμοποιεί …

, RAI3

, (24/01) . .

, .

Liang

άνθρωπος της RAI3, Lai Liang. , «Π» … μια , .

. Liang, , . , , , «βαφτιστεί» . , .

«δίκτυο»

, 48χρονος , . δημοσιογράφοι RAI3 του , σε , , , .

.

ότι εμπειρογνώμονας σε τέτοια , , στην ιταλική , : «Τέτοια , offshore Ειρηνικό , , ξεκάθαόκάθαόκάθαό. ,».

.

, του που China FM . στιγμή η ίδια (Cina FM) με (Lai Liang), . η. , , , . tana. , το πρόσφορο .

. … η SKS EUSTARS INVESTMENT, . .

«Π» PREMIO έκδοση PDF 05.00.

τα test rapido , 30 (κατάλογος)

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.