επιχειρήσεις …

“Οι…

, , , , επιχειρήσεις , , αποδειχτεί αμοιβαία .

. , και Φάνη , Κέντρο , , , , , τα θέματα , Enterprise Greece, . αποστολή , , Επιμελητηρίου , Farag Darbil Amer, υφυπουργός , Randa MH Grebi , Abraheem AA Akrah.

, , . , , . “Οι . . , , . εξάγοντας “, , άλλων .

. στην . “Προσφάτως, . η , , , “.

, , .

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.