διέσωσε …

250 , , .

16, σε ανακοίνωσή.

244, 41, τους.

σε .

296 25 .

Sea-Watch 461 .

62.236 έχουν φτάσει τη , προκύπτει 32.542 την ίδια .

: -ΜΠΕ

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.