: -απαντήσεων – e-forologia

. :

1. τρία καθεστώτα (EU OSS, non EU OSS IOSS), 01.07.2021, υποχρεωτικά ;

.

2. ;

B2C (Business to Consumer) , ή εκτός (ανάλογα ), C (ιδιώτης – ). «ιδιώτης» , . -τελικός .

3.Ποιες μπορούν ;

(Ευρωπαϊκή) παρέχουν.

4. υπηρεσιών ή ;

2C,.

5. μέλος;

.

6. ;

A :

• B2C υπηρεσιών ΚΜ .

• ενδοικοινοτικές αποστάσεως υποκείμενο (πλατφόρμα) αυτή θεωρείται , . .

• B2C αγαθών (πλατφόρμα) αυτή , . .

Δεν συμπεριλαμβάνονται :

• τα τυγχάνουν οι ‘αποστάσεως (Βιομηχανοποιημένα , , οποίο περιέχεται , , περιέχοι , , περιέχοι)

• οποία σε , .

7. μέλος;

. .

8. A (35.000€/100.000€)συνεχίζει ;

‘Όχι, 10.000 , B2C , , κράτος . 10.000 OSS μέσω (όπου επιχείρηση /ΦΠΑ κάθε ΚΜ ).

9.Από 10.000 ;

1.7.2021. (Telecomunicazioni, radiodiffusione ed elettronica – ) όριο ξεκινήσει 1.1.2021 2020 . , 10.000 πωλήσεις τις .

.χ. επιχείρηση έχει TBE 6.000 1/1/21, 9.000 εντός 2020 1.7.21 1.9.21 4.100 και , 1/9/21 (6.000+4100=10.100).

10. 10.000 -μέλος;

‘Όχι, -μέλος, . .χ. 5.000 ‘ 5.100 TBE , 10.000 .

11. διάρκεια ; ;

. . .χ. EU OSS non EU OSS το πρώτο τρίμηνο 2022 να υποβληθεί 30-4-22.

12. (IOSS);

. . .χ. IOSS 2022 να 28-2-22.

13. ;

το MOSS, oι , OSS/IOSS ιδιαίτερο .

απαλλαγή 22 ;

‘Όχι, . .

14. 150 ;

150 (καθιερώνονται :

1. (IOSS), o στην .

2. ρυθμίσεις δήλωση (disposizioni speciali), υπόχρεος (κατά εταιρείες – ). (disposizioni speciali IOSS), .

, (προϊόντα ), οι &ΦΚ περιπτώσεις ειδικά .
, .

16. 150 ;

. o.

17. ;

να , της τιμής , /στην , στο τελωνείο (Η7), οποία να ο IOSS VAT προμηθευτή . , στη IOSS.

18. επιχειρήσεις IOSS;

στον (B2C B2B ) /δέματα 150€. έναν /ΦΠΑ (numero di identificazione IVA IOSS).

, να ορίσει , . IOSS IN. , μεσάζων Numero di identificazione IOSS IVA , έναν .

: 1/2/2022

.

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *