“έριξαν” καταναλωτική …

, του oνοϊού .

ISTAT 113,9 Ιανουάριο 115,0 .

115.3 Reuters 12 .

ISTAT, συνδυάζει , , και , 105.4 , σύγκριση 112.7 Δεκέμβριο.

αυτόν 114,2 117,7 , 116,5 Reuters.

ευρωζώνης 4,7% , , κινδύνους τις οικονομικές προοπτικές.

Rodolfo Cafaro

"Inguaribile piantagrane. Professionista televisivo. Sottilmente affascinante evangelista di Twitter. Imprenditore per tutta la vita."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *